Úspěšné vedení firemních projektů - jak na to?

Zveme Vás na intenzivní trénink.
Cílem tréninku je prostřednictvím pochopení základních projektových principů vylepšit Vaše projektové myšlení tak, aby Vás v budoucnu žádný projekt nepřekvapil, ale naopak příjemně vyzval k řešení.

Místo konání

Krakovská 583/9, Praha 1

Časový harmonogram

2 dny:
09:00 - 12:00 dopolední blok
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 16:00 odpolední blok

Kapacita

12 účastníků

Cena

9150 Kč + DPH za osobu

V ceně

Tištěné podklady
Občerstvení v průběhu přestávek
Dárek

Bonus

Pouze pro účastníky semináře konzultaci lektora
po ukončení tréninku v celkové délce 60 minut zdarma
(nabídka platí po dobu 6ti měsíců od ukončení tréninku)

Cíl semináře

V průběhu školení se seznámíte s:
   •  Přidanou hodnotou projektového řízení - proč použít
     projektové principy na projekt jakéhokoliv rozsahu
   •  Projektové principy aplikovatelné na každý projekt
   •  Hlavními pojmy - projekt, proces, strategie
   •  Projektovými principy a projektovým životním cyklem
   •  Rizikem a příležitostí a jak s nimi nakládat
   •  Významem změn v průběhu projektu

Co si odnesete?

   •  Popis svého projektu ať již z pracovní, či soukromé sféry
   •  Jasný cíl a definované přínosy
   •  Plán, jak svého cíle dosáhnete
A také spoustu dalších informací a zkušeností ze světa projektů, které s Vámi lektorka bude sdílet.

Co se dále dozvíte?

   •  Jak poznat, že projekt je lepší včas zastavit nežli v něm pokračovat
   •  Jak nastavit správnou organizační strukturu
   •  Proč je důležitá kvalita výstupu - aneb síla měřitelných cílů,
     co jsou to přínosy a jak poznáme úspěšný projekt

Termín a přihláška

Reference

Výňatek firem, pro které jsme připravovali projekty.