Reference

Následující reference ze závěru realizovaných projektů jsou vystaveny pouze se souhlasem jejich autorů. Více referencí naleznete na LinkedIn profilech našich lektorek v horním menu a v pohyblivém banneru dole na stránce.

Workshop pořádaný ve spolupráci s Komunitním podnikatelským akcelerátorem ICA na téma projektové řízení - cesta pro dosažení cílů

Hezké odpoledne,

ještě jednou Vám velice děkuji za naše včerejší ICA setkání a Váš prezentátorský příspěvek na téma: Projektové řízení.
Svými tipy, myšlenkami a výraznými zkušenostmi jste ho hodně zpříjemnila a účastníky setkání jste jistě obohatila v mnoha směrech.
Sám jsem si včera uvědomil, že některé věci v rámci projektového řízení při prodeji ERP systémů dělám dost intuitivně a selským rozumem.
Během tohoto ICA setkání jsem si taky uvědomil, že v rámci mé dobrovolné a volnočasové iniciativy pomáhám organizovat jedné nadané české malířce výstavu s vernisáží v Era světě v Praze až v prosinci tohoto roku s tím, že jde také o jistý druh projektu, který opět připravuji hodně intuitivně.

Ještě jednou Vám děkuji a věřím, že budeme mít ještě další příležitost se setkat v dohledné době,

Ing. Tomáš Ciba, Obchodní manažer, J.K.R. spol.s.r.o., www.jkr.cz

Seminář "Úspěšné projekty ososbní i pracovní - jak na ně"

"Jako podnikatel nekdy řeším více věcí najednou. tento seminář ukázal cestu jak získat přehled a kontrolu. Hodně správné teorie s praktickou ukázkou z praxe. Lektorka dává více, než dostáva."

František Jaroš, organizace networkingových akcí: Dobré ráno pro obchod. www.dobreranoproobchod.cz

"Celkově hodnotím výbornou atmosféru, profesionální přednes lektorky a přínosné téma. Líbila se mi možnost načrtnout si vlastní projekt."

Michal Menšík, obchodní zástupce společnosti Agromel s.r.o., www.agromel.cz

"Jana umí podat projektové řízení srozumitelně a na konkrétních příkladech z vlastní praxe. Velmi se mi líbila možnost zpracování vlastního projektu v rámci semináře. "

Tomáš Havrda, jednatel společnosti Kukleny s.r.o, www.kukleny.cz

"Školení probíhalo ve velmi poutavé a pro posluchače atraktivní úrovni. Okruh témat byl naprosto uchopitelný i pro posluchače laiky dle mého názoru srozumitelný. Toto školení mohu doporučit pro všechny, kteří si chtějí osvojit základní principy fungování projektového řízení."

Michal Ferencey, projektový manažer ve společnosti Neternity Group s.r.o., www.neternity.cz

"Seminář byl pro mne velmi poučný a inspirující, zároveň mi zprostředkoval nové zajímavé profesní kontakty. naplnil zcela moje očekávání. "

Vendy Chanova, návrh nábytku na zakázku, marketing, www.kdomazidlibydli.cz

Společnost Minerva ČR

Paní ing. Jana Češpivová pracovala pro společnost Minerva Česká republika, a.s. po dobu přibližně dvou let 2010 až 2011 jako externí lektorka metodik PRINCE 2 a ITIL 2 a 3 s cílem pomoci vedení a manažerům společnosti optimalizovat firemní procesy pro řízení projektů a pro zefektivnění servisní činnosti včetně zavedení nových metod poskytování help-desku.

Ing. Češpivová si rychle získala důvěru vedení i výkonných pracovníků v rámci pracovních týmů analyzujících a navrhujících konkrétní nové procesní postupy, a díky jejím mimořádným komunikačním a didaktickým schopnostem se stanovených cílů podařilo dosáhnout ve zkrácených termínech. P. Češpivová disponuje silnou schopností vcítit se do situace v rámci společnosti a ovlivnit pracovníky k soustředění se na stanovené úkoly a cíle. Rovněž disponuje rozsáhlou škálou znalostí moderních organizačních, řídících a optimalizačních metodik, které se v její interpretaci rázem mění ze suché litery na zajímavé téma, které zaujme přítomné k aktivní účasti, analýze a hledání vhodných řešení a závěrů, použitelných ve firemní praxi. Bez působení p. Češpivové by změny v organizaci firemních procesů nebylo možno efektivně a v krátkém čase provést.

V Praze, dne 5.10. 2011

Ing. Zdeněk Vokáč, člen představenstva
Ředitel pro kvalitu a rozvoj trhu, www.minerva-is.cz

Reference

Výňatek firem, pro které jsme připravovali projekty.