Nabídky služeb pro importéra v oblasti automotive

   •   Tajný nákup (telefonní + osobní)
   •   Průzkum spokojenosti zákazníka
   •   Analýza dealerské sítě
         •   V oblasti managmentu
         •   V oblasti prodeje nových vozů
         •   V oblasti servisu
   •   Aktivní prodej – jeho podstata a náležitosti, akviziční prodej
   •   trénink Aktivní prodej
   •   Marketing – jeho podstata, efektivní podpora prodeje, povědomí o značce a dealerovi v daném regionu
   •   Audit standardů značky
   •   Warranty audity
   •   Řízení skladu nových vozů
   •   Řízení prodej bazarových vozů
   •   Definování cílové skupiny
   •   Kde vyhledávat nové „studené kontakty“
   •   Databáze – její struktura a náležitosti
   •   Práce s databází (sledování, vyhodnocování počtu kontaktů a úspěšnosti)
   •   Sestavování akvizičních dopisů
   •   Analýza prodeje nových vozů
   •   Skladba skladových vozů, obrátkovost skladu nových vozů
   •   Poradenství o oblasti prodeje příslušenství a náhradních dílů
   •   Sběr, analýza, interpretace a reporting ukazatelů výkonnosti a provozně ekonomických dat servisní sítě
   •   Analýza a výkaznictví v souvislosti se spokojeností zákazníků, vč. nastavení projektového plánu
   •   Komunikace se servisní sítí včetně implementace finančního výkaznictví a stanovení obchodních plánů a cílů

Reference

Výňatek firem, pro které jsme připravovali projekty.