Nabídky služeb pro obchodníky v oblasti automotive

   •   Tajný nákup (telefonní + osobní)
   •   Analýza dealerství
         •   V oblasti prodeje nových vozů
         •   V oblasti servisu
   •   Aktivní prodej – jeho podstata a náležitosti, akviziční prodej
   •   Trénink Aktivní prodej
   •   Marketing – jeho podstata, efektivní podpora prodeje, povědomí o značce a dealerovi v daném regionu
   •   Řízení skladu nových vozů
   •   Řízení prodej bazarových vozů
   •   Definování cílové skupiny
   •   Kde vyhledávat nové „studené kontakty“
   •   Databáze – její struktura a náležitosti
   •   Práce s databází (sledování, vyhodnocování počtu kontaktů a úspěšnosti)
   •   Sestavování akvizičních dopisů
   •   Analýza prodeje nových vozů
   •   Skladba skladových vozů, obrátkovost skladu nových vozů
   •   Recruitment v oblasti automotive
   •   Poradenství v oblasti personální

Reference

Výňatek firem, pro které jsme připravovali projekty.